Pomáháme vidět historii

Hledáte vhodné doplnění výuky dějepisu a vlastivědy? Chcete motivovat vaše žáky a studenty do dalšího učení a objevování? Chcete u vašich žáků a studentů upevnit a rozšířit znalosti, které se naučili ve škole? Vydejte se s námi na vzdělávací historické procházky Prahou, kde je historie na dosah.

 

 

Památky, které nás obklopují, jsou jedinečné nejenom svoji uměleckou hodnotou, ale také dějinnými událostmi, které jsou s nimi spojeny. Historická místa poskytují nejvíce hmatatelné a viditelné spojení s minulostí, skrz tato místa můžeme porozumět nejen naší historii, ale i současnosti.